អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា ប្តេជ្ញាធ្វើការរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ លើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ

អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា ប្តេជ្ញាធ្វើការរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ លើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ — ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តាសោភា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា នឹងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នា ក្នុងភាពជាដៃគូ...
អ្នកឧកញ៉ា លី សំាងឡេង

អ្នកឧកញ៉ា លី សំាងឡេង

អ្នកឧកញ៉ា លី សាំងឡេង (Neak Oknha Ly Sang Leng) មានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា។ អ្នកឧកញ៉ាកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧0 នៅខេត្តសៀមរាប និងមានភរិយាឈ្មោះ លោកជំទាវ ហុក សេងម៉ី ហើយ អ្នកឧកញ៉ាបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ មកម្ល៉េះ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧...
អ្នកឧកញ៉ា តេង ហឿង

អ្នកឧកញ៉ា តេង ហឿង

អ្នកឧកញ៉ា តេង ហឿង (Neak Oknha Teng Hoeung) កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ នៅខេត្តកំពត។ អ្នកឧកញ៉ាជាអ្នកជំនួញឆ្នើមមួយរូបដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦មក។ អ្នកឧកញ៉ាបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្ដុភារកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន២ គឺ៖​ ១.​​ក្រុមហ៊ុនតេង...
អ្នកឧកញ៉ា ជា ទ្រី

អ្នកឧកញ៉ា ជា ទ្រី

អ្នកឧកញ៉ា ជា ទ្រី (Neak Oknha Chea Try) មានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា។ អ្នកឧកញ៉ាកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ នៅខេត្តកំពង់ចាម ហើយលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញអស់រយៈកាលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។ អ្នកឧកញ៉ា គឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន ហេង ឡេង ហ៊ួរ គ្រុប...
អ្នកឧកញ៉ា ស៊ី ហ៊ូហ៊ុយ

អ្នកឧកញ៉ា ស៊ី ហ៊ូហ៊ុយ

អ្នកឧកញ៉ា ស៊ី ហ៊ូហ៊ុយ (Neak Oknha Sy Hou Huy) មានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា។ អ្នកឧកញ៉ាកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ នៅខេត្តក្រចេះហើយបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញអស់រយៈកាលជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។ អ្នកឧកញ៉ា គឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន ស៊ីណាតា ឯ.ក (SYNATA Co., Ltd.)...