សមាជិកទ្រទ្រង់

ឧកញ៉ា ហាំង គា

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស និងចិន
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន​ ហាយស្ពីត ឌីហ្សល (ខេមបូឌា)

ឧកញ៉ា ច័ន្ទ តារា

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តស្វាយរៀង
ភាសាបរទេស៖
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន លីហ្វូត សឺវីស និងក្រុមហ៊ុន ហ្វេនប៊ី

ឧកញ៉ា សៅ សុវ័ន្ត

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន BBE Group Co., LTD.

អ្នកឧកញ៉ា ប៊ុន ណារី

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ភាសាបរទេស៖
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈាងហុង និងក្រុមហ៊ុន ជី ហ្គោតឡាក់

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកណ្តាល
ភាសាបរទេស៖ ចិន. ថៃ
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុនហ្វ្រាណាស៊ី ឯ.ក

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖
ភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស, ចិន,
មុខជំនួញ៖ ភោជនីយដ្ឋាន Sushi Tei

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស និងចិន
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន អាល់ហ្វា គ្រុប (Alpha Group)

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស និងបារាំង
មុខជំនួញ៖​ ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន សូហ្វីយ៉ា ត្រាវែល អែនធួរ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកោះកុង
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស និងថៃ
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឃុន គ្រុប ខូអិលធីឌី

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន កម្ពុបុរី​

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្ត កំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស និងថៃ
មុខជំនួញ៖ TSNR DISTRIBUTION CO.,LTD

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ តាកែវ
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស និងចិន
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តកំពង់ចាម
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តព្រៃវែង
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តសៀមរាប
ភាសាបរទេស៖​ ចិន
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តព្រះវិហារ
ភាសាបរទេស៖​ អង់គ្លេស
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តក្រចេះ
ភាសាបរទេស៖​ ចិន ថៃនិងវៀតណាម
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ

Default Image

ទីកន្លែងកំណើត៖ ខេត្តបាត់ដំបង
ភាសាបរទេស៖​
មុខជំនួញ៖ ពាណិជ្ជករ