អ្នកឧកញ៉ា ​ ហាន់ ឃាង

អ្នកឧកញ៉ា ហាន់ ឃៀង (Neak Oknha Hann Khieng)​​​ មានតួនាទីជាអនុប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា។ លោកកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩ នៅខេត្តកោះកុង ​ លោកបានចូលប្រឡូក​ក្នុងវិស័យជំនួញតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ១៩៨០ មកម្ល៉េះខណៈលោកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ​អ្នកឧកញ៉ា ហាន់ ឃៀង...