សារលិខិតជូនពរ អ្នកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

by | Dec 10, 2023 | ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងសមាជិក-សមាជិកា និងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា សូមចូលរួមអបអរសាទរ និងជូនពរអ្នកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ ប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា ក្នុងឱកាសដែលអង្គមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញាតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី៤៤ អាណត្តិទី៥ បោះឆ្នោតគំាទ្រ អ្នកឧកញ៉ា ជា «សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា» ។