ទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន​ ឡាក់ អំពីស្ថានភាពនៃវិស័យកសិ-ផលិតកម្មនៅកម្ពុជា

by | Oct 21, 2023 | ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

ទស្សនទានរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Tropicam Group អំពីវិស័យកសិ-ផលិតកម្មនៅកម្ពុជាក្នុង «វេទិកាធុរកិច្ចឆ្នាំ២០២៣ និងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គី» ដែលជាវេទិកាដំបូងគេនាត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានិងបានប្រព្រឹត្តនៅសណ្ឋាគារហ្គាឌិនស៊ីធី ភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។

ចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ សូមទស្សនាវីដេអូតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

ភាគទី១៖

ភាគទី២៖

ភាគទី៣៖