ទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា លាង​ ម៉េង អំពីស្ថានភាពនៃវិស័យអចលនទ្រព្យ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅកម្ពុជា

by | Oct 12, 2023 | ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

អ្នកឧកញ៉ា លាង ម៉េង អនុប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា និងជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group បានបង្ហាញនូវទស្សនទានសំខាន់ៗអំពីវិស័យអចលនទ្រព្យ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុង«វេទិកាធុរកិច្ចឆ្នាំ២០២៣ និងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គី» ជាវេទិកាដំបូងគេនាត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២៣ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានិងបានប្រព្រឹត្តនៅសណ្ឋាគារហ្គាឌិនសុីធី ភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។

ចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា លាង ម៉េង សូមទស្សនាវីដេអូតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

ភាគទី១៖


ភាគទី២៖