ទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី អំពីស្ថានភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា

by | Oct 11, 2023 | ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន WorldBridge Group និងជាអនុប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើវិស័យដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញនូវទស្សនទានសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា។

វិស័យនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពោលគឺវិស័យភស្តុភារ​កម្ម និងខ្សែ​ច្រវាក់​ផ្គត់ផ្គង់​គឺជាផ្នែកមួយដែលធានាឱ្យមានចរន្តនៃការដោះដូរទំនិញដោយសេរី​ទាន់​ពេល​វេលា និងជំរុញ​សកម្ម​ភាព​​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ឱ្យកាន់តែរស់រវើកអាស្រ័យដោយការចំណាយថ្លៃដឹក​ជញ្ជូន និងការចំណាយ​ថ្លៃធ្វើដំណើរ គឺជាផ្នែកមួយ​នៃចំណាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានរួមចំណែក​១៥% ​ចំពោះ​ទំនិញកសិកម្ម​ និង ​៣១% ​ចំពោះទំនិញ​ឧស្សាហកម្ម។ នេះ​បង្ហាញថា វិស័យភស្តុភារកម្ម និងការ​គ្រប់គ្រង​ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់​មានផលប៉ះពាល់​ធំធេងទៅលើ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង និងការចូលរួមទៅ​ក្នុង​ខ្សែ​ច្រវាក់​តម្លៃ​ក្នុ​ងពិភពលោក។ ចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីទស្សនទានសំខាន់ៗរបស់ អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី សូមទស្សនាវីដេអូតាមរយៈតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

ភាគទី១៖ ប្រធានបទ៖ វិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាដោយអ្នកឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី 

ភាគទី២៖ ប្រធានបទ៖ វិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាដោយអ្នកឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី